Енциклопедія політичної думки
ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Під владними повноваженнями в широкому сенсі в політиці і праві мається на увазі право здійснювати певні дії включно з правом видавати закони та використовувати всі інші менш важливі права, пов’язані з управлінням. Цей термін слід відрізняти від поняття влади як здатності спонукати до покори. Концепція владних повноважень тривалий час була предметом гарячих і безплідних суперечок, оскільки, з одного боку, вона негайно тягне за собою питання політичного обов’язку, а з іншого – проблеми особистої свободи, особистих прав та автономії індивіда. Але це далеко не єдине значення, яке містить у собі полісемантичне поняття «владні повноваження» навіть у царині політики; за кожної виваженої спроби осягнути його в центрі уваги опиняється аналіз зумовлених ним стосунків між людьми. Необхідно розрізняти два підходи до інтерпретації відносин верховенства-підлеглості. Перший з них – досить загальний і гнучкий – переважає в сучасних суспільних науках, де поняття владних повноважень застосовується до б
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ


матиме такий вигляд: Що таке ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ