Eкономічна енциклопедія
ПАРОЛЬ
рос. пароль
1. Особистий код користувача (групи користувачів), який використовується з метою авторизації доступу до Інформації в ЕОМ і її захисту від несанкціонованого доступу. 2. Таємне слово (слова), що вживається з метою визначення приналежності певної особи до свого табору (організації).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ПАРОЛЬ


матиме такий вигляд: Що таке ПАРОЛЬ