Eкономічна енциклопедія
ДЕВАЛЬВАЦІЯ
рос. девальвация
(від латин. de — префікс, який означає пониження, і valeo — коштую, вартую) — офіційне зниження вартості грошової одиниці, проведене відповідно до законодавства країни керівними органами держави: зниження (зменшення) золотого вмісту у грошовій одиниці, зниження курсу грошової одиниці країни відносно твердої валюти інших держав. Д. супроводжується збільшенням маси грошей в обігу, зменшенням обсягів валютних резервів і характеризує загострення кризового стану економіки, погіршання торгового та платіжного балансів країни. У разі Д. зниження курсу національної валюти фіксується щодо її відношення до долара США чи до визначеного набору іноземних валют, які застосовуються при міжнародних розрахунках. Д. може проводитись цілесрямовано (відкрита Д.) з метою стабілізації грошової системи, валютного курсу або породжена стихійними соціально-економічними чи політичними причинами (прихована Д), коли знецінюються гроші, стрімко падає курс національної грошової одиниці без участі державних органів.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ДЕВАЛЬВАЦІЯ


матиме такий вигляд: Що таке ДЕВАЛЬВАЦІЯ