Eкономічна енциклопедія
БІЗНЕС МАЛИЙ
рос. бизнес мелкий
підприємницька діяльність малих фірм, що включає у себе трудову діяльність громадян, які наділені статусом юридичної особи (або не мають його) з метою отримання прибутку. До них належать: приватні індивідуальні, сімейні підприємства, фермерські господарства. які функціонують на правах малого підприємства та інших формах власності з обмеженою (незначною) кількістю громадян. В Україні відповідно до чинного законодавства до структур Б.м. належать підприємства, у яких кількість зайнятих не перевищує: у роздрібній торгівлі — 15 осіб; у галузях невиробничої сфери — 25; у науці та науковому обслуговуванні — 100; у промисловості і будівництві — 200; в інших галузях виробничої сфери — 50 осіб. Більшість підприємств Б.м. — це малі фірми з кількістю працюючих від 3 до 15 осіб. У розвинутих країнах світу Б.м. підтримується державою через спеціальні органи (напр,, у США це Адміністрація у справах малого бізнесу). Таким структурам надаються пільгові кредити та зменшуються розміри оподаткування. Тому
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: БІЗНЕС МАЛИЙ


матиме такий вигляд: Що таке БІЗНЕС МАЛИЙ