Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України
ПРОЦЕНТИ
платіж, що здійснюється позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До П. включаються:
• платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
• платіж за використання коштів, залучених у депозит;
• платіж за придбання товарів у розстрочку;
• платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції).
П. нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума П. визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є П.
"Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ПРОЦЕНТИ


матиме такий вигляд: Що таке ПРОЦЕНТИ