Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору. Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування. Договір страхування повинен містити:
• назву документа;
• назву та адресу страховика;
• прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його адресу;
• зазначення об'єкта страхування;
• розмір страхової суми;
• перелік страхових випадків;
• визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;
• строк дії договору;
• порядок зміни і припинення дії договору;
• права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
• інші умови за згодою сторін;
• підписи сторін.
"Про страхування", Стаття 15
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ


матиме такий вигляд: Що таке ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ