Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України
ВИДИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді:
• іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
• валюти України - у разі реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);
• будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
• акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
• грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
• будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
• прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
• інших цінностей відповідно до законодавства України.
"Про режим іноземного інвестування", Стаття 2
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ВИДИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ


матиме такий вигляд: Що таке ВИДИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ