Літературне слововживання
РАСИЗМ , ДИСКРИМІНАЦІЯ , СЕГРЕГАЦІЯ , АПАРТЕЇД
        РАСИЗМ – ДИСКРИМІНАЦІЯ – СЕГРЕГАЦІЯ – АПАРТЕЇД
        Расизм, -у. Антинаукова реакційна ідеологія, що має на меті обгрунтувати й виправдати історичну необхідність панування "вищих", "повноцінних" рас над "нижчими", "неповноцінними": залишки расизму, ідеологія расизму.
        Дискримінація, -ї, ор. -єю. 1. Обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними чи релігійними переконаннями тощо: расова дискримінація, національна дискримінація, політична дискримінація. 2. Створення умов, що ставлять якусь державу (групу держав) у гірше становище порівняно з іншими.
        Сегрегація. 1. Вид расової дискримінації, що полягає у відокремленні "кольорового" населення від "білого", забороні "кольоровому" населенню селитися в районах, де живе "біле" населення: расова сегрегація, боротьба проти сегрегації. 2. Неоднорідність хімічного складу металевих сплавів, що виникає при їх кристалізації: сегрегація домішок сплаву.
        Апартеїд, -у. Крайні форми расової дискримінації якої-небудь групи населення аж до її територіальної ізоляції. Пор. геноцид.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: РАСИЗМ , ДИСКРИМІНАЦІЯ , СЕГРЕГАЦІЯ , АПАРТЕЇД


матиме такий вигляд: Що таке РАСИЗМ , ДИСКРИМІНАЦІЯ , СЕГРЕГАЦІЯ , АПАРТЕЇД