Літературне слововживання
БІЛЬШІСТЬ
        -шості, ор. -шістю. При підметові, вираженому сполученням слова більшість з іменником або займенником у родовому відмінку однини чи множини, присудок ставиться у формі однини або множини. 1. Присудок у формі однини звичайно вживається: а) якщо при слові більшість немає керованого слова. Більшість впевнена була, що в тому піску є золото (М.Трублаїні); Більшість, особливо молодь, вбачала в поїздці до Морниці веселу розвагу (Ірина Вільде); б) якщо слово більшість має кероване слово в однині. Переважна більшість народу підтримала цей захід\] в) при безпосередньому сусідстві підмета й присудка (хоч кероване слово і вжите в множині). Більшість молодих інтелігентних людей сидить по великих містах (Леся Українка); Більшість бійців зосередилась у залі другого поверху (О.Гончар). 2. Присудок у формі множини (в так званому узгодженні за змістом) зв
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: БІЛЬШІСТЬ


матиме такий вигляд: Що таке БІЛЬШІСТЬ