Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
ціна
I цін`а-и, ж.
1》 Вартість товару, виражена в грошових одиницях.
|| Плата, винагорода, грошове відшкодування за що-небудь.
Аукціонна ціна — ціна, що складається під час реалізації товарів на аукціонах у процесі зміни початкової ціни, оголошеної аукціоністом у бік підвищення чи зниження.
Відпускна ціна — ціна, за якою підприємство або збутова організація реалізують продукцію виробничим або торговим підприємствам для наступної її переробки або реалізації.
Вільні ціни — ціни, що встановлюються підприємствами самостійно або на договірній основі із врахуванням попиту та пропозиції на ринку товарів.
Демпінгова ціна — штучно занижена ціна продажу товарів, яка застосовується як засіб для витіснення конкурентів з ринку та збільшення обсягів збуту власних товарів.
Договірні ціни — ціни, що їх за домовленістю встановлюють покупці та продавці товару.
Закупівельні ціни — ціни, за якими сільськогосподарські виробники продають свою продукцію державним та приватним, заготівельним, переробним та торговельним фірмам.
Комерційна ціна — різновид офіційних цін, що значно перевищують існуючі роздрібні ціни на предмети споживання.
Оптова ціна — ціна товару за умови його продажу значними партіями (оптом).
Роздрібна ціна — ціна, за якою реалізуються товари кінцевим споживачам.
Ціна поділки [вимірювального приладу] — число одиниць вимірюваної величини, яке відповідає переміщенню покажчика приладу по шкалі на одну поділку.
2》 перен. Цінність, значення чого-небудь.
Дорогою ціною — принісши великі жертви, затративши багато зусиль.
II ц`іна
-и, ж. , зах.
1》 Олово, цинк.
2》 Цинковий посуд.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ціна


матиме такий вигляд: Що таке ціна