Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
тільки
1》 присл. Майже зараз; щойно.Тільки що — а) зовсім недавно; щойно; б) у поєднанні з дієсловом недоконаного виду вказує на початок дії, вираженої цим дієсловом.
2》 присл. Ледве, трохи.
3》 част. обмежувальна. Указує на певне обмеження в кількості, віддалі, величині; всього, не більше як.
|| Уживається з обмежувально-видільним відтінком, у значенні: лише; ніхто інший, ніщо інше, як; ні в якому іншому місці, ні в який інший час і т. ін., крім.
|| У поєднанні з част. хіба, лише (лиш) посилює обмеження.
|| У поєднанні з част. ще чи без неї вказує на обмеження дії, явища початковим або попереднім етапом.
|| Не раніше, як.
4》 част. видільно-обмежувальна. Служить для логічного вирізнення певного слова (певних слів) у реченні, до якого (яких) вона стосується.
5》 част. підсилювальна. Уживається для підкреслення крайнього напруження дії.
|| Уживається у заперечних реченнях при займенниках і прислівниках для посилення уявлення про велику кількість, об'єм, повноту охоплення і т. ін. чого-небудь.
|| Уживається з відтінком підсилювального і модального значення: а) у поєднанні з часткою "б" вносить елемент бажаності; б) при формах наказового способу дієслова уживається для вирізнення, підкреслення значення, вираженого дієсловом.
|| У поєднанні з займ. що вживається як допоміжний засіб для оформлення окличного речення.
6》 спол. часовий. Указує на те, що дія головного речення настає одразу після того, як здійсниться дія підрядного речення; відповідає за знач. : ледве, щойно.
|| У складі парних сполучників тільки ..., як; тільки що ..., як підкреслює швидке безпосереднє настання іншої дії.
|| У складі сполучників як тільки, тільки лиш підкреслює швидке настання наступної дії, певного стану.
7》 спол. протиставний. Сполучає речення, одне з яких виражає невідповідність тому, про що говориться в іншому; відповідає за знач. сполучникам: а, але, проте, однак.
|| У поєднанні з іншими протиставними спол. а, але, та і т. ін. підсилює їх значення або таку невідповідність.
|| У складі протиставного спол. тільки що приєднує речення з протиставним значенням.
8》 спол. єднальний. У складі парних спол. не тільки ..., але і (й); не тільки ..., а і (й); не тільки ..., та і (й); не тільки ..., ще і (й) підкреслює те, що якась дія переходить через вказані межі.
9》 У складі складених умовних спол. як тільки, коли тільки, коли б тільки, якщо тільки, якби тільки та ін. уживається для вираження готовності, прагнення до чогось.
|| Уживається як умовний сполучник і приєднує підрядне умовне речення.
10》 присл. , рідко, розм. Те саме, що стільки 3), 4).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: тільки


матиме такий вигляд: Що таке тільки