Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
об'єднання
I об'`єднання-я, с.
1》 Ціле, що склалося на основі з'єднання, поєднання чого-небудь.
2》 Організація людей на основі спільності мети, завдань; спілка.
|| Єдиний виробничо-господарський комплекс, що складається з промислових підприємств, науково-дослідних, конструкторських та інших організацій.
|| Поєднання декількох організацій, підприємств, установ в єдину групу.
3》 Назва підприємства, що включає декілька підприємств, організацій, установ.
Вертикальне об'єднання — об'єднання в межах однієї компанії, які здійснюють послідовні стадії виробництва готового продукту.
Горизонтальне об'єднання — об'єднання в межах однієї компанії, корпорації фірм зі схожою технологією або фірм, що випускають однорідну продукцію.
Господарче об'єднання — добровільне об'єднання підприємств, компаній, юридичних осіб з метою спільної діяльності, координації дій, забезпечення захисту своїх прав, представлення спільних інтересів в інших організаціях, закладах, установах.
Зовнішньоторговельне об'єднання — самостійна комерційна організація, яка володіє усіма правами юридичної особи і здійснює зовнішньоторговельні операції.
4》 Одна з форм організації управління виробництвом.
II об'єдн`ання
-я, с.
Дія за знач. об'єднати і об'єднатися.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: об'єднання


матиме такий вигляд: Що таке об'єднання