Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
об
прийм. із знах. і місц. в. Сполучення з прийм. об виражають: Часові відношення:1》 з місц. в. Уживається для точного або приблизного означення години, коли відбувається дія (тільки перед голосним); о.
2》 із знах. і місц. в. , рідко. Уживається для означення приблизних часових меж певної дії; у. Об обіді.
3》 з місц. в. , заст. Уживається для означення відтинка часу, пори року, коли відбувається дія (перев. із назвами релігійних свят, пір року). Об'єктні відношення:
4》 з місц. в. , розм. Уживається для означення: а) предмета, на якого спрямована думка, який є об'єктом чиїх-небудь почуттів, розмов і т. ін.; про; б) змісту, напрямку чиїх-небудь думок, розмов і т. ін.; про.
5》 із знах. і місц. в. , заст. Уживається для означення: а) предмета чиїх-небудь турбот, прохань, переживань і т. ін.; про; б) явища, події і т. ін., що є причиною якоїсь дії.
6》 із знах. в. Уживається для означення предмета: а) з яким хто-, що-небудь стикається, зближується і т. ін. під час руху; б) який є опорою для кого-, чого-небудь; в) за допомогою якого виконується якась дія; г) який спричинює, зумовлює, певну дію. Кількісно-означальні відношення:
7》 з місц. в. , заст. Уживається для вказування на постійну ознаку предмета за її кількісним або якісним виявом; з. Просторові відношення:
8》 із знах. в. , рідко. Уживається для означення: а) суміжності, близькості у просторі двох предметів, людей; б) предмета, за якого беруться, щільно охоплюючи його; під.
9》 з місц. в. , рідко. Уживається для означення щільного прилягання одного предмета до іншого.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: об


матиме такий вигляд: Що таке об