Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
ні
I част. 1》 заперечна. Уживається на початку речення для вираження заперечення співрозмовникові.
|| Уживається для застереження від якої-небудь дії.
|| Вживається в гаслах, закликах і т. ін. для рішучого заперечення чого-небудь, незгоди з чим-небудь; прот. так.
|| Уживається для внесення поправки, що заперечує сказане раніше.
2》 заперечна. Уживається у значенні неповного речення при заперечних відповідях.
|| Уживається замість заперечного присудка, заперечної словосполуки, речення з запереченням.
3》 заперечно-підсильна. Уживається для підсилення заперечення, вираженого заперечним дієсловом-присудком або словом нема.
|| Уживається на початку речення для підсилення його заперечного змісту, що протиставляється висловленому раніше або тому, що лише уявляється.
|| Уживається на початку речення, в якому ніби підсумовується все сказане раніше.
|| Уживається для підсилення раніше висловленого заперечення.
4》 у знач. підсил.-єднального спол. Уживається для поєднання однорідних членів у заперечному реченні.
II
Уживається як відокремлена частина заперечного займенника.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ні


матиме такий вигляд: Що таке ні