Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
між
межи, меж, прийм. Уживається із род. , знах. і оруд. відмінками. Сполучення з між, межи, меж виражають: Просторові відношення:1》 з оруд. , рідше з род. в. Уживається на означення просторового розташування предмета чи вияву дії посередині чого-небудь.
2》 із знах. в. Уживається на означення місця, куди спрямована дія. Часові відношення:
3》 з оруд. , рідше з род. в. Уживається на означення відтинку часу, протягом якого щось відбувається.
|| Уживається на означення явищ, подій і т. ін., в проміжок часу між якими що-небудь відбувається. Об'єктні відношення:
4》 з оруд. і знах. в. Уживається на означення предметів, осіб взаємозв'язаних або які вступають у взаємодію одне з одним.
5》 з оруд. і род. в. Уживається на означення осіб, предметів, явищ, які порівнюються, зіставляються між собою.
6》 із знах. і оруд. в. Уживається на означення якої-небудь групи предметів, осіб, явищ, між якими щось розподіляється. Означально-обставинні відношення:
7》 з оруд. і род. в. Уживається на означення яких-небудь однорідних осіб, предметів, в оточенні яких перебуває предмет мовлення або відбувається яка-небудь дія; відповідає за знач. прийм. серед.
|| Уживається на означення осіб, предметів, до кола яких входить предмет мовлення.
Між тим — тим часом, у той час.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: між


матиме такий вигляд: Що таке між