Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
заборгованість
-ності, ж. Наявність боргу.
Абонентська заборгованість — зобов'язання абонента оплатити надані йому послуги, термін оплати яких минув.
Валютна заборгованість — борги держави чи її підприємств в іноземній валюті.
Дебіторська заборгованість — сума заборгованостей підприємству від юридичних або фізичних осіб.
Заборгованість з основного боргу — сума використаного і ще не сплаченого кредиту (основного боргу) на певну дату.
Заборгованість за відсотками — сума не сплачених відсотків, нарахованих на суму заборгованості основного боргу.
Зовнішня заборгованість — сума фінансових зобов'язань країни іноземним кредиторам.
Капітальна заборгованість — зовнішня заборгованість, за якою термін платежу ще не настав.
Кредиторська заборгованість — тимчасово залучені підприємством кошти, що підлягають сплаті відповідним юридичним чи фізичним особам (кредиторам).
Протермінована заборгованість — не здійснені своєчасно платежі фізичних та юридичних осіб за поставлені товари, виконані роботи, надані кредити.
Умовна заборгованість — заборгованість, виражені в потенційних зобов'язаннях, які можуть за певних умов перетворитися в реальні.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: заборгованість


матиме такий вигляд: Що таке заборгованість