Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
забезпечення
-я, с. 1》 Дія за знач. забезпечити 1), 2).
Забезпечення грошей — матеріальні умови, які сприяють стабільності грошового обігу.
Забезпечення кредиту — захист кредитора від кредитного ризику.
2》 Матеріальні засоби до існування.
Соціальне забезпечення — система державних заходів, спрямованих на надання матеріальної допомоги громадянам, що пішли на пенсію, захворіли, втратили працездатність і т. ін.
3》 спец. Сукупність математичних, програмних, мікропрограмних, апаратурних засобів, спрямованих на автоматичну обробку даних за допомогою цифрових обчислювальних машин і пристроїв.
Внутрішнє інформаційне забезпечення — методи і засоби перетворення зовнішнього подання даних у машинне, перетворення даних з машинного подання у зовнішнє.
Ергономічне забезпечення — узгодження психологічних, психофізіологічних характеристик і можливостей користувачів з параметрами робочого середовища на робочих місцях користувачів системи.
Загальне програмне забезпечення — частина програмного забезпечення (операційна система, драйвери та ін.), призначені для організації обчислювального процесу.
Інформаційне забезпечення — забезпечення необхідною інформацією, організація банків даних.
Лінгвістичне забезпечення — тезауруси та мовні засоби опису даних і маніпулювання ними.
Математичне забезпечення — сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, що використовуються в системі.
Методичне забезпечення інформаційної системи — сукупність документів, що описують технологію функціонування системи, методи вибору та застосування користувачами технологічних прийомів.
Метрологічне забезпечення — встановлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розробка, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення потрібної точності вимірювань.
Організаційне забезпечення — сукупність документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обов'язки персоналу і користувачів в процесі експлуатації системи.
Правове забезпечення — сукупність правових норм, що регламентують правові взаємини та юридичний статус.
Програмне забезпечення — сукупність програм і програмних документів.
Резидентне програмне забезпечення — програмне забезпечення, що постійно знаходиться в оперативній пам'яті.
Системне програмне забезпечення — див. загальне програмне забезпечення.
Технічне забезпечення — сукупність технічних та комунікаційних засобів.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: забезпечення


матиме такий вигляд: Що таке забезпечення