Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
економічний
-а, -е.1》 Прикм. до економіка 1). Економічні відносини. Економічні категорії.
Економічна політика — комплекс економічних цілей і заходів, які забезпечують вирішення довгострокових (стратегічних) та короткострокових (тактичних) завдань розвитку економічної системи.
Економічна система — сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії.
Економічна співдружність — група країн, які об'єдналися для проведення узгодженої, спільної економічної політики, досягнення спільних цілей, координації спільної діяльності.
Економічна статистика — галузь статистичної науки.
Економічна стратегія — довгостроковий курс економічної політики, спрямований на вирішення великомасштабних економічних і соціальних завдань.
Економічне передбачення — здатність індивідів або певних інститутів приймати раціональні цілеспрямовані рішення, що ґрунтуються на врахуванні вигод і витрат, які можуть стати наслідком їх дій.
Економічне стимулювання — система організаційно-економічних заходів, скерованих на розвиток господарської діяльності та підвищення її ефективності.
Економічний матеріалізм (економічний детермінізм) — концепція, прихильники якої розглядають економіку як суб'єкт історичного процесу і намагаються вивести безпосередньо з неї всі культурно-ідеологічні явища.
Економічний союз — співдружність країн, які встановлюють спільні зовнішні митні тарифи, проводять спільну торгову політику, встановлюють торгові обмеження.
Економічний цикл — постійно періодично повторювані протягом ряду років піднесення та спади в економіці.
2》 Стос. до організації й ведення економіки (у 2 знач. ), пов'язаний з нею.
|| Пов'язаний з вивченням економіки. Економічна географія.
3》 Який дає можливість зекономити що-небудь; вигідний у господарському аспекті.
4》 заст. Прикм. до економія 2).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: економічний


матиме такий вигляд: Що таке економічний