Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
екологія
-ї, ж. 1》 Зв'язок між організмом і довкіллям.
Екологія інформатики — умови існування людини в інформаційних середовищах.
2》 Наука, що вивчає закономірності формування і функціонування біологічних систем та їх взаємодію з навколишнім середовищем.
Еволюційна екологія — розділ екології, що вивчає екологічні аспекти еволюції.
Екологія людини — розділ екології, що вивчає взаємодію людини з природними та соціальними чинниками довкілля та розробляє заходи, спрямовані на оптимізацію цієї взаємодії.
Екологія мікроорганізмів — розділ загальної екології, що вивчає взаємозв'язки та взаємодію між мікроорганізмами і середовищем існування.
Екологія рослин — розділ екології, що вивчає взаємозв'язки та взаємодію між рослинними організмами та їхнім середовищем існування.
Екологія тварин — розділ екології, що вивчає спосіб життя тварин у зв'язку з умовами їх існування.
Економічна екологія — навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення взаємозв'язків та взаємозалежностей між виробничою і невиробничою сферами діяльності та станом природного життєвого середовища.
Загальна екологія — розділ екології, що вивчає загальні закономірності взаємозв'язків та взаємодії організмів та середовища.
Промислова екологія — наука про взаємозв'язки об'єктів господарської діяльності людини з довкіллям.
Соціальна екологія — галузь екології, яка вивчає суспільно-історичні взаємовідносини людини і природного середовища.
Урбаністична екологія — галузь екології, яка вивчає міське середовище як "природну" екологічну систему.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: екологія


матиме такий вигляд: Що таке екологія