Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
екологічний
-а, -е.Стос. до екології (у 1 знач. ).
Екологічна ніша — місце, що його займає популяція виду в біоценозі.
Екологічна рівновага — відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового розміщення.
Екологічна сукцесія — закономірна зміна біоценозів внаслідок зміни навколишнього середовища.
Екологічний паспорт підприємства — документ, який характеризує комплекс основних екологічних вимог до функціонування підприємства.
Екологічні фонди — позабюджетні фонди, що створюються з плати за забруднення довкілля.
Екологічні чинники — елементи середовища, що здійснюють той або інший вплив на певні організми.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: екологічний


матиме такий вигляд: Що таке екологічний