Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
давати
даю, даєш; мин. ч. давав, давала, давало; наказ. сп. давай; недок. , дати, дам, даси, дасть; дамо, дасте, дадуть; мин. ч. дав, дала, дало; наказ. сп. дай; док. 1》 перех. Передавати від однієї особи до іншої.
|| Надавати в чиєсь користування.
|| Платити, виплачувати.
|| Повідомляти, передавати (адресу, телефон).
|| Пропонувати, звільняти (місце).
2》 перех. Дарувати що-небудь.
|| Присвоювати звання; нагороджувати.
|| перен. Наділяти чим-небудь.
Не дай, Бог (Боже) — уживається за небажання, заперечення чого-небудь.
3》 перех. Покладати на кого-небудь виконання чогось.
4》 по чому, в що і без додатка, неперех. , фам. Бити, вдаряти.
|| безос. Давати стусана.
5》 перех. , розм. Визначати вік (на вигляд).
|| Згоджуватися платити за певною ціною; визначати, встановлювати ціну.
6》 перех. , у сполуч. з ім. сніданок, обід і т. ін. Улаштовувати, організовувати, запросивши гостей.
|| у сполуч. з ім. концерт, вистава і т. ін. Виступати перед публікою (з концертом, виставою і т. ін.).
7》 перех. Приносити як наслідок чого-небудь, винагороду за що-небудь.
8》 перех. Виявлятися як наслідок якого-небудь стану або дії (про появу чого-небудь у чомусь).
9》 перех. У сполуч. з багатьма іменниками, перев. дієслівного походження, означає дію, зміст якої визначається значенням відповідного іменника.
|| У сполуч. з деякими іменниками означає робити, зробити, здійснювати, здійснити.
10》 з інфін. , неперех. Дозволяти, надавати можливість що-небудь робити.
11》 неперех. , наказ. сп. давай, давайте з інфін. , недок. , неперех. або з дієсл. 1 ос. одн. і мн. майб. ч. , розм. Виражає заклик до спільної дії.
|| наказ. сп. давай, давайте. Виражає заклик або наказ до дії, звернений до інших.
12》 наказ. сп. давай з інфін. , недок. , неперех. , розм. Уживається у знач. : почав, став енергійно робити що-небудь.
13》 неперех. , наказ. сп. дай з дієсл. 1 ос. одн. майб. ч. у знач. спонук. част. , неперех. , розм. Виражає власну готовність до якої-небудь дії, спонукання робити що-небудь.
Давати знати — повідомляти.
Давати зрозуміти — робити зрозумілим.
Давати лад у чому і без додатка — наводити, забезпечувати лад, порядок у чому-небудь; порядкувати.
Давати початок чому — бути першоосновою, джерелом чого.
Давати себе знати — бути відчутним.
Давати слово — а) надавати можливість виступити на зборах; б) обіцяти що-небудь комусь.
Давати собі раду з чим і без додатка — впоратися з чим-небудь самостійно.
Я тобі дам! — уживається як погроза.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: давати


матиме такий вигляд: Що таке давати