Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
від
прийм. , з род. в. 1》 Уживається на означення місця або предмета, що є вихідним пунктом руху, переміщення кого-, чого-небудь; прот. до.
|| Уживається для визначення напрямку руху, поширення чого-небудь.
|| Уживається на означення послідовності дій.
|| Уживається для вказівки на предмет, особу і т. ін., від яких хто- або що-небудь відокремлюється.
2》 Уживається для визначення віддалення предмета, місця і т. ін. від якого-небудь вихідного пункту.
|| у сполуч. з ім. і наступним прийм. до плюс ім. Уживається для визначення відтинка простору або просторових меж якої-небудь дії, руху.
3》 рідко. Уживається в значенні біля, коло, недалеко.
4》 у сполуч. зі словами, що мають значення часу. Уживається для означення моменту початку дії, стану і т. ін.
5》 у сполуч. з ім. – назвами часу й наступним прийм. до. Уживається для вказівки на період часу, протягом якого відбувалась чи відбувається дія.
|| розм. , у сполуч. з ім. – назвами часу. Означає протягом.
6》 у сполуч. з ім. , що означають день, число, рік і т. ін. Уживається для вказівки на час, дату виникнення чого-небудь.
7》 Уживається для визначення причини якої-небудь дії або стану.
8》 Уживається на означення особи, предмета, явища і т. ін., які є джерелом чого-небудь.
9》 Уживається на означення особи, від якої що-небудь одержано, придбано і т. ін., або яка є джерелом яких-небудь відомостей, знань і т. ін.
10》 Уживається для вказівки на походження кого- або чого-небудь.
11》 Уживається на означення предмета, особи, стану, явища і т. ін., що усуваються за допомогою якоїсь дії.
12》 Уживається для вказівки на предмет, призначений для захисту від чого-небудь.
13》 у сполуч. з наступним прийм. до. Уживається на означення змін, що сталися з кимось порівняно з початковим його суспільним станом.
14》 Уживається на означення предмета за його складовою частиною.
15》 Уживається на означення різниці між явищами, особами, предметами і т. ін.
16》 Уживається при назві організації, установи, особи і т. ін., представником яких є хто-небудь.
17》 у сполуч. з числ. і наступним прийм. до. Уживається для приблизного визначення якої-небудь величини (ваги, вартості, розміру предмета і т. ін.).
18》 Уживається на означення способу дії.
19》 Уживається при ступенях порівняння у значенні сполучника ніж.
Від ... до ... — усі без винятку.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: від


матиме такий вигляд: Що таке від