Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
біологічний
-а, -е.Стос. до біології.
|| Стос. до життя, життєвих процесів організму.
Біологічна зброя — зброя масового ураження, дія якої заснована на використанні хвороботворних властивостей бойових біологічних засобів.
Біологічна очистка — спосіб очистки побутових та промислових стічних вод, заснований на біохімічному знищенні мікроорганізмами органічних речовин стічних вод.
Біологічна проба (в мікробіології) — а) метод діагностики інфекційних хвороб через зараження лабораторних тварин досліджуваним матерілом; б) метод контролю вакцин, сироваток введеням їх лабораторним тваринам.
Біологічна продуктивність — поняття, що означає відтворення біомаси рослин, мікроорганізмів та тварин.
Біологічна психіатрія — напрям в психіатрії, який основне значення надає біологічним, фізичним та неврологічним аспектам поведінкових розладів.
Біологічна цінність харчового продукту — провідний показник якості харчового продукту.
Біологічний годинник — здатність живого організму орієнтуватися у часі, заснована на строгій періодичності фізико-хімічних процесів, що відбуваються в клітинах.
Біологічний ланцюжок — природний шлях переміщення речовин в навколишньому середовищі.
Біологічний реактор — апарат, призначений для культивування мікроорганізмів для одержання речовин, що ними продукуються.
Біологічні аерозолі — аерозолі, частинки яких несуть на собі життєздатні мікроорганізми або токсини.
Біологічні водойми — штучні водойми для біологічної очистки стічних вод за допомогою життєдіяльності планктону та ін. факторів.
Біологічні ресурси — генетичні ресурси, організми або їх частини, популяції чи будь-які інші біотичні компоненти екосистем.
Біологічні ритми — циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів.
Біологічні системи — біологічні об'єкти різної складності (клітини і тканин, органи, системи органів і організмів, біоценози й екосистеми, біосфера), які мають декілька рівнів структурно-функціональної організації.
Біологічні станції — науково-дослідні установи, які вивчають в експериментальних та природних умовах рослини та тварини.
Біологічні фільтри — споруди для очищення стічних вод шляхом фільтрації через матеріали, поверхня яких заселена мікроорганізмами.
Біологічні цикли — ритмічні повторення біологічних явищ в популяціях, біоценозах.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: біологічний


матиме такий вигляд: Що таке біологічний