Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови
бібліотека
-и, ж. 1》 Установа, культосвітній заклад, де зберігаються і видаються читачам книжки, журнали і т. ін., а також здійснюються популяризація і пропаганда літературних творів.
Бібліотека-пересувка — зібрання книг для читачів, які не мають можливості користуватися стаціонарною бібліотекою.
Бібліотека-читальня — бібліотека з читальним залом.
2》 Більш або менш значна кількість книжок, спеціально підібраних для читання, наукової роботи, з метою колекціонування і т. ін.
3》 Приміщення, кімната для зберігання книжок; книгосховище.
4》 кого, яка. Назва споріднених за темою серійних видань або книжок чи журналів, призначених для певної категорії читачів.
5》 Організоване за певною системою сховище для будь-чого.
Бібліотека автовиклику спец. — бібліотека, що є вхідним набором даних для редактора зв'язків.
Бібліотека алгоритмів спец. — впорядкована певним чином сукупність алгоритмів.
Бібліотека компілятора спец. — бібліотека, що містить об'єктні модулі компілятора.
Бібліотека макроозначень спец. — бібліотека, що містить макроозначення і використовується асемблером для побудови макророзширень.
Бібліотека програм спец. — організована сукупність програм, частин програм і, можливо, інформації щодо їх використання.
Резидентна бібліотека спец. — група завантажених в оперативну пам'ять підпрограм, до яких можуть звертатись інші підпрограми.
Системна бібліотека — а) бібліотека, зареєстрована у системному каталозі; б) бібліотека, в якій зберігаються модулі операційної системи.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: бібліотека


матиме такий вигляд: Що таке бібліотека