Стилістичні терміни
ПОЛІСЕМІЯ
(від гр. poly — багато, sema — знак) багатозначність, зміни в лексичній семантиці слів, що є основою для виникнення всіх тропів у стилістиці (метафори, метонімії, синекдохи, епітета та ін.).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ПОЛІСЕМІЯ


матиме такий вигляд: Що таке ПОЛІСЕМІЯ