Стилістичні терміни
ПЕРІОД
(гр. periodos — кругообертання) стилістична фігура, що є ускладненим простим, а частіше багаточленним складним реченням (інколи низкою речень), яке характеризується повнотою і завершеністю змісту та інтонаційно-логічним поділом на дві частини: протазис — накопичення інформації і підвищення тону, пауза і аподозис — завершення думки й пониження тону: Чи тільки терни на шляху знайду, Чи стріну, може, де і квіт барвистий? Чи до мети я певної дійду, Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, — Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала: з співом на устах! (Леся Українка).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ПЕРІОД


матиме такий вигляд: Що таке ПЕРІОД