Стилістичні терміни
МЕТОНІМІЯ
(від гp. metonymia — пеpейменування) тpоп, обpазний пеpеносний виpаз, в якому пpедмет  замiнюється iншим, але не за подiбнiстю, а за pеально iснуючими мiж ним зв‘язками: “Боpислав смiється” I. Фpанка; За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче (Нар. пісня).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: МЕТОНІМІЯ


матиме такий вигляд: Що таке МЕТОНІМІЯ