Словник іншомовник слів
АБСОЛЮТНИЙ
абсолютний
(лат.)
1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, безвідносний.
2. філос. абсолютна істина - істина, що дає всебічне, вичерпне знання дійсності. В широкому розумінні - межа, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому - повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання.
3. абсолютна система одиниць - система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр., залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму.
4. абсолютний нуль - найнижча можлива температура (-273,15°С).
5. абсолютна температура - температура, відлічувана від А. нуля.
6. абсолютна швидкість - швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме.
7. абсолютна величина (модуль) числа - віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат.
7. абсолютна висота - висота точки земної поверхні над рівнем моря.
8. абсолютна геометрія - частина геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: АБСОЛЮТНИЙ


матиме такий вигляд: Що таке АБСОЛЮТНИЙ