Економічний словник
спільні підприємства
 (англ. joint venture)   1. юридичні особи або асоціація фізичних осіб (фірм), створені для реалізації спеціальних господарських проектів. Учасники вкладають у спільні підприємства капітал, а також інтелектуальну власність і ділять прибутки (збитки) у встановлених статутом розмірах. Спільні підприємства створюються на основі угоди, в якій кожен партнер бере на себе відповідальність за борг організації.
   2. форма організації підприємства із спільним капіталом, яке створюється із пайових внесків партнерів, що спільно керують діяльністю підприємства і розподіляють прибутки пропорційно вкладеному капіталу. Спільні підприємства можуть створюватися за участю іноземних підприємств як на двосторонній, так і на багатосторонній основі в галузі матеріального виробництва, а також в інших галузях, включаючи розробку нових технологій, надання різноманітних послуг, ведення торгівлі та ін. Вони ведуть власну господарську діяльність на основі об’єднаного майна, повного господарського розрахунку та самоокупності.
   3. має ряд ознак, головними з яких є спільний капітал, спільна господарська діяльність, спільне управління, розподіл прибутку і збитків пропорційно часткам партнерів у статутному капіталі. Одними з основних труднощів, з якими зіштовхуються спільні підприємства на території соціалістичних країн, є забезпечення валютної самооплатності під-приємств. В умовах неконвертованості валюти підприємства з даними інвестиціями повинні одержувати від експорту достатньо валюти, щоб покрити видатки на імпорт сировини і комплектуючі вироби, заробітну плату іноземним фахівцям і переїзди закордонного партнера. Політика створення імпортозаміщуючих спільних підприємств ефективно може вирішити проблему валютної самооплатності, тому що кошти, які держава одержує за рахунок відмови від імпорту, перевищують витрати на оплату інвалютних витрат, оскільки останні містять у собі лише частину вартості продукції.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: спільні підприємства


матиме такий вигляд: Що таке спільні підприємства