Економічний словник
життєвий цикл товару
 (англ. life cycle of goods)   опис економічної поведінки продукту через функцію часу. Життєвий цикл розпочинається з моменту появи ідеї продукту і закінчується після того, коли продукт виключається з господарської програми. Складається з п’яти стадій (запровадження, зростання, зрілості, насиченості, спаду) і на кожній з них вирішуються певні завдання, пов’язані з виробництвом і реалізацією товару. На етапі запровадження товар з’являється на ринку. В цей період підприємство-виробник продукції практично не одержує прибутку від збуту внаслідок великих витрат, пов’язаних із підготовкою виробництва. На другій стадії товар одержує визнання на ринку, збільшуються прибутки підприємства від зростаючих обсягів реалізації. На етапі зрілості темпи зростання обсягів продажу поступово уповільнюються, оскільки товар вже досяг максимуму попиту. Стадія насиченості триває до початку спаду. Крива прибутку відбиває зниження темпів зростання та обсягів продажу і прибутку. На цій стадії товар знімається з виробництва або проходить період модернізації.
   Найбільш відповідальним є етап запровадження. Якщо цей етап уповільнюється, виробник товару змушений вживати заходів, пов’язаних із покращенням якості товару, розширенням меж ринку збуту, освоєнням нових каналів збуту, посиленням реклами, зниженням ціни. На стадії запровадження товар вступає в конкуренцію, і підприємства, що мають слабкі позиції, виходять з гри, не претендуючи на зростання обсягів продажу і одержання прибутку.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: життєвий цикл товару


матиме такий вигляд: Що таке життєвий цикл товару