Економічний словник
імобілізація обігових коштів
 (англ. imтоbilization of circulating means)   вилучення обігових коштів з обороту підприємства на витрати, не передбачені бізнес-планом, або на витрати, які не мають встановлених джерел покриття.
   Має місце внаслідок нагромадження наднормативних непрокредитованих запасів товарно-матеріальних цінностей, відвантажених товарів, розрахункових документів, які передані до банку на інкасо з порушенням строку, визначеного правилами розрахунків, товарів під відповідальність зберігання у покупців; при виникненні нестач та втрат понад норми звичайного збитку, дебіторської заборгованості; при внеску в банк надмірних сум амортизаційних відрахувань.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: імобілізація обігових коштів


матиме такий вигляд: Що таке імобілізація обігових коштів