Український правопис
Український правопис
"Передмова"І. "Правопис основи слова" (§§ 1—43)
Літерні позначення звуків
Правопис префіксів
Правопис суфіксів
Правопис складних слів
Вживання великої літери (букви)
Правила переносу
Знак наголосу
II. "Правопис закінчень відмінюваних слів" (§§ 44—85)
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
III. "Правопис слів іншомовного походження" (§§ 86—100)
Приголосні
Передача звука J та голосних
Групи приголосних з голосними
Відмінювання слів іншомовного походження
IV. "Правопис власних назв" (§§ 101—114)
Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники
Географічні назви
V. "Найголовніші правила пунктуації" (§§ 115—125)
\
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: Український правопис


матиме такий вигляд: Що таке Український правопис