Український правопис
Двокрапка
§ 120. Двокрапка (:)↑ "Найголовніші правила пунктуації"
\
   1. Якщо перед однорідними членами речення стоїть узагальнююче слово або словосполучення, що вказує на перелік, то перед першим однорідним членом або словом, яке до нього відноситься, ставиться двокрапка:
   У густій мряці, білій як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, пастухи (Коцюбинський).
Несуть пани есаули
Козацькую збрую:
Литий панцир порубаний,
Шаблю золотую,
Три рушниці-гаківниці
І три самопали... (Шевченко).
   Заснув, незчувся й коли, і снилися красиві коні: сірі, гніді, вороні (Симоненко).
Примітка 1. Двокрапка ставиться перед однорідними членами речення й тоді, коли нема узагальнюючого слова, якщо тільки перед переліком робиться попереджувальна пауза, а однорідні члени речення читаються з перелічувальною інтонацією:
Та в цю хвилю двері розчинились
і ввійшли: якийсь рудобородий
в довгому старім плащі подертім;
з лірою ж за ним дідок кошлатий,
що все кашляв та все очі мружив;
іще й третій, що безруко щуливсь,
лиш рукав сорочки теліпався (Тичина).
Примітка 2. Про вживання тире перед узагальнюючим словом див. "§ 121", п. 5.
\
   2. Двокрапка ставиться між двома реченнями, що входять до складу безсполучникового складного речення, якщо друге речення розкриває зміст першого речення в цілому або одного з його членів, а також указує на причину того, про що йдеться в першому реченні:
   Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (Нечуй-Левицький).
   Якби його так намалювати, — сказали б: то не чоловік сидить, то — сам сум! (Панас Мирний). page173
   Ліс іще дрімає, а з синім небом уже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів (Коцюбинський).
Як мала у тебе сила,
То з гуртом єднайся ти:
Вкупі більше зробиш діла,
Швидше дійдеш до мети (Грінченко).
Як і вони — я був щасливим:
Із теплих уст ловив слова,
Що казкою ставали, дивом,
В якому всесвіт ожива (Ющенко).
Примітка. Про вживання двокрапки при прямій мові див. "§ 125", п. 3.
\
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: Двокрапка


матиме такий вигляд: Що таке Двокрапка