Український правопис
Дієприкметник
§ 84. Дієприкметник↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів"
\
   В українській мові вживаються дієприкметники:
\
   Дієприкметники активного стану
\
   1. Активного стану:
   а) теперішнього часу на -чий (, ) — зрідка: виконуючий, зростаючий, мобілізуючий, організуючий, перетворюючий, працюючий;
   б) минулого часу на -лий (, ): зжовклий, навислий, обмоклий, почорнілий.
\
   Дієприкметники пасивного стану
\
   2. Пасивного стану минулого часу:
   а) на -ний, , (-аний, -яний, -ений, -єний, -ований, -йований, -ьований, -уваний, -юваний): і)гнаний, (по)сіяний, (с)творений, (за)гоєний, (з)будований, (с)копійований, (с)формульований, намічуваний, виготовлюваний;
   б) на -тий (, ): закритий, митий, початий, ужитий.
Примітка 1. а) Дієприкметники на -тий утворюються від односкладових дієслівних основ на -и-, -і-, -у-, -я- (після шиплячого -а-), -ер-: бити — битий, гріти — грітий, взути — взутий, взяти — взятий, м’яти — м’ятий, жати — жатий, терти — тертий.
б) Паралельні форми на -тий, -ний утворюються від дієслів із суфіксом -н- (-ну-): вернути — вернутий і вернений, замкнути — замкнутий і замкнений, кинути — кинутий і кинений, усунути — усунутий і усунений.
в) Паралельні форми на -тий і -ний утворюються й від дієслів з основою інфінітива на -оло-, -оро-: колоти — колотий і колений, пороти — поротий і порений.
Від дієслова молоти паралельні форми — молотий і мелений.
г) Від інших дієслів утворюються дієприкметники на -ний: варити — варений, вертіти — верчений, вразити — вражений, громадити — громаджений, дарувати — дарований, копіювати — копійований, купити — куплений, малювати — мальований, писати — писаний, погасити — погашений.
Примітка 2. Дієприкметники від дієслів з основою інфінітива на приголосний, на -и-, -і- (-ї-) перед -ний мають е (після голосних є): запрягти — запряжений, виїздити — виїжджений, засидіти — засиджений, вигоїти — вигоєний. page117
\
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: Дієприкметник


матиме такий вигляд: Що таке Дієприкметник