Управління якістю (Вакуленко А.В.)
ТQС
(англ. Total Quality Control)
системний підхід до управління якістю, запропонований А. Фейгенбаумом, у межах якого область управління якістю поширюється на всі стадії створення продукту (етапи життєвого циклу) та охоплює всі рівні управлінської ієрархії за реалізації технічних, економічних, організаційних і соціально-психологічних заходів, що відображається у відповідних документах системи управління якістю. У Японії концепція ТQС трансформувалась у Всебічний контроль якості (CWQC — Company Wide Qaulity Control), що базувався на статистичному контролі якості (SQC — Statistical Quality Control), і це підкреслювало акцент на застосування статистичних методів і залучення персоналу до роботи в «гуртках якості» (англ. — Quality Circles).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ТQС


матиме такий вигляд: Що таке ТQС