Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів)
СТІЙКІ ЗВОРОТИ

Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка

більше того, на думку Шептицького // що більше (до того ж), на думку Шептицького // Калька з рос. более того

у випадку використання // у разі використання // Калька з рос. в случае (чего)

у всякому випадку // у всякому разі // Калька з рос. во всяком случае

відповідно заповіді // відповідно до заповіді // В укр. мові складений прийменник відповідно до вжив. з іменником в Р. в.

згідно Божої волі // згідно з Божою волею // Складений прийменник згідно з в укр. мові вживається з іменником в О. в. (КС, 178)

в дійсності Київ став столицею // справді (насправді) Київ став столицею // Калька з рос. в действительности

православні в загальному вважають // православні загалом вважають // Калька з рос. в общем

мінятимуться в залежності від глибини // мінятимуться залежно від глибини // Калька з рос. в зависимости

в основному // переважно, здебільшого // Калька з рос. в основном

в якійсь мірі // якоюсь мірою // Калька з рос. в какой-то мере

в найбільшій мірі // найбільшою мірою (найбільше) // Калька з рос. в наибольшей мере

в кінцевому рахунку // у підсумку // Калька з рос. в конечном счете

в послідуючому // надалі // Калька з рос. в последующем

в подальшому // надалі, далі // Калька з рос. в дальнейшем

людина в цілому // людина загалом // Калька з рос. в целом

в першу чергу // передусім, насамперед // Калька з рос. в первую очередь

у свою чергу // своєю чергою // Калька з рос. в свою очередь

в якості практичного посібника // як практичний посібник // Калька з рос. в качестве (УП, 118, п. 12, примітка 3)

в тій мірі, в якій // настільки, наскільки // Калька з рос. складеного сполучника в той мере..., в какой

до тієї міри, до якої // настільки, наскільки // Калька з рос. до такой степени..., в какой

з другого боку, це // з іншого боку, це // Калька з рос. с другой стороны

з іншої сторони // з іншого боку // Калька з рос. с другой стороны

на даний час // сьогодні, тепер, на цей час // Калька з рос. в данное время

наносити шкоду // завдавати шкоди // Калька з рос. наносить вред

на слідуючий день // наступного дня // Калька з на следующий день

не дивлячись на обурення // незважаючи на (попри) обурення // Укр. літературна мова чітко розрізняє прийменник дієприслівникового походження незважаючи та дієприслівник не дивлячись. Незважаючи вживається на позначення явищ, подій, обставин, усупереч яким відбувається дія, а не дивлячись доречне у таком, 62, 71)

не утруднюйте себе // не обтяжуйте себе // Калька з рос. утруждать себя

перш за все // передусім, насамперед // Калька з рос. прежде всего

при допомозі пастиря // з допомогою пастиря // з допомогою (особи)

при допомозі інструментів // за допомогою інструментів // за допомогою (речі)

при відсутності // за відсутности // В укр. мові прийменник при найчастіше позначає місце, рідше вжив. з відтінком часу (А.-Д., 167-168)

приймати участь // брати участь // Калька з рос. принимать участие

приступити до роботи // взятися до праці // Калька з рос. приступить к работе

при умові // за умови // Калька з рос. при условии

при такій ситуації // за такої ситуації // Калька з рос. при такой ситуации

рівно ж, як уніати // так само, як уніяти // Полонізм

там же // там само // Калька з рос. там же

тим не менше // попри те, однак // Калька з рос. тем не менее

називають по імені // називають на ім'я // Калька з рос. по имени

місія по відношенню до людини // місія щодо людини, стосовно людини // Калька з рос. по отношению к

при відмінності // за відмінности // Калька з рос. при отличии

у свій час // свого часу // Калька з рос. в свое время

у той час коли // тимчасом як // Калька з рос. в то время как

тоді як в іншій церкві // тимчасом як в іншій церкві // Калька з рос. тогда как

у той же час // одночасно, водночас, тоді ж // Калька з рос. в то же время
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: СТІЙКІ ЗВОРОТИ


матиме такий вигляд: Що таке СТІЙКІ ЗВОРОТИ