Моделювання економіки
СТАТИЧНІ МОДЕЛІ
в економіці припускають, що модельована система незмінна в часі, тобто повністю відмежовуються від принципово можливих (інколи навіть невідворотних) змін, оскільки їх врахування вважається несуттєвим для досягнення цілей моделювання; крім цього припускається, що всі процеси, котрі відбуваються в системі й цікавлять дослідника, не потребують для свого опису розгортання в часі, тому можуть бути з достатньою точністю охарактеризовані незалежними від часу величинами – відомими й невідомими.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: СТАТИЧНІ МОДЕЛІ


матиме такий вигляд: Що таке СТАТИЧНІ МОДЕЛІ