Моделювання економіки
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
розглядає закономірності створення і використання якісних характеристик людських ресурсів, насамперед освіти, здоров’я, кваліфікації і виробничого досвіду (у вужчому сенсі людського капіталу концепція є економічною теорією освіти і підготовки кадрів). Для оцінки ефективності інвестицій у людський капітал на макрорівні використовуються моделі (модель Шульца , модель Денісона) чи оцінки кореляційної залежності між витратами на освіту і величиною ВНП (Ф. Харбісон, Дж. Псахаропулос).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ


матиме такий вигляд: Що таке КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ