Словник іншомовних слів Мельничука
ОПОРТУНІЗМ
опортуні́зм
(франц. opportunisme – пристосовництво, угодовство, від лат. opportunus – зручний, слушний)
ворожа марксизмові-ленінізмові течія в робітничому русі, політика та ідеологія пристосовництва, угодовства з буржуазією, якої додержуються праві лідери соціал-демокра тичних і соціалістичних партій. Політичний зміст О. полягає в проповіді співробітництва класів, у відмові від революційних засобів боротьби, у запереченні необхідності соціалістичної революції і диктатури пролетаріату, в підпорядкуванні інтересів пролетаріату інтересам буржуазії. О. виявляється у двох основних формах: правий О. – відхід від марксизму до ревізіонізму і «лівий» О. – відхід до дрібнобуржуазного авантюризму і великодержавного шовінізму. Різновидністю О. є також центризм.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ОПОРТУНІЗМ


матиме такий вигляд: Що таке ОПОРТУНІЗМ