Словник іншомовних слів Мельничука
КОМІТЕТ
коміте́т
(франц. comite, від лат. committo – доручаю)
1. Державний або партійний орган, що утворюється для керівництва окремою галуззю народного господарства, громадсько-політичною роботою або для керівництва організацією (напр., Комітет партійного контролю при ЦК КПРС, комітет молодіжних організацій СРСР).
2. Керівний виборний орган.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: КОМІТЕТ


матиме такий вигляд: Що таке КОМІТЕТ