Словник іншомовних слів Мельничука
ГАРМОНІЧНИЙ
гармоні́чний
заснований на гармонії;
¤ г-а пропорціяпропорція виду a: b = b: (а - b);
¤ г-е середнє чисел а1, a2, ..., аn – число γ = n:(1/a1+1/a2+ ... +1/an );
¤ г. аналіз – розділ математики, в якому вивчається розкладання коливальних процесів на суму елементарних коливань;
¤ г. ряд – числовий ряд 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n +...;
¤ г-і коливання – коливання, які описуються рівнянням x = a sin (ωt + φ), де x – миттьове значення змінної величини, аамплітуда, ω – циклічна частота, ωt + φ – повна фаза, φ – початкова фаза;
¤ г-і функціїфункції кількох змінних, які неперервні в деякій області разом зі своїми частинними похідними першого й другого порядків і задовольняють у цій області т. зв. рівняння Лапласа.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ГАРМОНІЧНИЙ


матиме такий вигляд: Що таке ГАРМОНІЧНИЙ