Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
ПРИ ОДНІЙ ДУМЦІ , НА САМУ ДУМКУ
при одній думці чи на саму думку?
Особовий займенник я, стоячи в знахідному відмінку з прийменником про, може мати два значення: “Вони говорили про мене”, тобто мовилося про мою особу, і “Про мене, що вони там собі говорять”, цебто мені байдуже, однаково, про що там ідеться.
Цей займенник та присвійні мій, твій, його, її, наш, ваш, їхній часто стоять у знахідному відмінку з прийменником на, відповідаючи російським прислівникам по-моему, по-нашему. “А на мене, – кажу, – то я б із малою дитиною розмовляла” (Марко Вовчок), “Не вийде, пане ляше, на ваше” (приказка).
Варто запам’ятати оригінальний український вислів із прийменником на та означальним займенником самий у знахідному відмінку – на саму згадку, на саму думку: “Сухі губи в Маланки стиснулись од болю на саму згадку” (Михайло Коцюбинський), – замість якого іноді помилково пишуть: при одній думці, при одній згадці. Означальний займенник усе, поставлений у місцевому відмінку, з прийменником по становить образний вислів по всьому, рівнозначний зворотам кінець усьому, з усім покінчено: “А тепер уже по всьому. Тепер я спокійна” (Іван Франко).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ПРИ ОДНІЙ ДУМЦІ , НА САМУ ДУМКУ


матиме такий вигляд: Що таке ПРИ ОДНІЙ ДУМЦІ , НА САМУ ДУМКУ