Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
ОБІГ , ОБЕРТ , ОБОРОТ
Чи близькі семантично іменники обіг, оберт, оборот?
Так. Ось їхні значення.
Обіг – 1. Використання, вжиток. Пустити в обіг, вилучити з обігу.
2. Комерційна операція. Торговельний обіг. З. Характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів власності шляхом купівлі-продажу; рух товарів, цінностей у суспільстві. Товарний обіг, грошовий обіг. Оберт – повне коло руху чогось довкіл власної осі, повний цикл тощо. Оберт колеса. “Період повного оберту Землі навколо Сонця називається роком” (з підручника).
Оборот – 1. Те саме, що оберт. “ – Я дав максимальні обороти моторів” (Юрій Яновський). 2. Повний повторюваний цикл у якомусь процесі. Оборот капіталу. 3. Поворот, новий напрям у ході, перебігу, розвитку чогось. “Шнайдер зм’як значно, бачачи, що справа може взяти небезпечний для нього оборот” (Іван Франко).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ОБІГ , ОБЕРТ , ОБОРОТ


матиме такий вигляд: Що таке ОБІГ , ОБЕРТ , ОБОРОТ