Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
---КАРТКА-ПОКАЖЧИК--- , ***КАРТКА-ПОКАЖЧИК*** , КАРТКА-ПОКАЖЧИК
● «по -ах, -ях»
Закінчення -ам, -ям замість -ах, -ях у місцевому відмінку множини українських іменників. Закінчення -ам буває тільки в давальному відмінку множини.
● «дієприслівники: перевіряючи написане»
● «кома перед як», «як з частками»
● «абревіатура»
● «російські прізвища – українською»
● «спрощення в групах приголосних» на письмі і в мовленні
● «невідмінювані іменники»
● «українські чоловічі прізвища, що закінчуються на -о»
обов’язково відмінюються
● «два типи норми», «як краще?» і «як правильно?»
● «через дефіс»
● «вставні слова»
вставні слова, що виділяються комами, і слова, що не є не вставними
● «букви при цифрах»
● «назви у лапках і без них»
● «Гамбургу»
Як правильно утворити форму родового відмінка від власної назви: Гамбурга чи Гамбургу, Люксембургу чи Люксембурга, Тунісу чи Туніса?
● «правопис графічних скорочень»
● «як твориться інфінітив?»
● «Ви пішли»
Ви пішли, Ви сказали чи Ви пішов, Ви сказала?
● «У яких іменниках зміна закінчення впливає на значення слова?»
● «посивівший»
дієприкметникові форми з –ш: оживший, озвірівший, посивівший
● «як визначати рід невідмінюваних іменників?»
● «знак м’якшення наприкінці слова після р»
● «навпаки – виділення комами»
● «звертання 1»
● «звертання 2»
● «зміна значень слів в залежності від наголосу»
● «кличний відмінок»
● «невиправдані пропуски слів»
● «рід складних слів, утворюваних двома іменниками»
● «словесний баласт» (тавтологія)
● «віддієслівні безособові форми на -но, -то »
● «кому не ставлять»
● «чому з великої літери?»
Чому в назві міста Біла Церква слово церква пишуть з великої літери?
● «лідирувати чи лідерувати?»
● «як правильно записувати дати»
● «дефіс чи тире між місяцами?»
● «велика літера у неофіційних назвах »
● «канцеляризація мови»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ---КАРТКА-ПОКАЖЧИК--- , ***КАРТКА-ПОКАЖЧИК*** , КАРТКА-ПОКАЖЧИК


матиме такий вигляд: Що таке ---КАРТКА-ПОКАЖЧИК--- , ***КАРТКА-ПОКАЖЧИК*** , КАРТКА-ПОКАЖЧИК