Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
БІЛЬШІСТЬ , БІЛЬША ЧАСТИНА
більшість – більша частина
У своїй книжці “Чи правильно ми говоримо?” Євгенія Чак привертає увагу читачів до складних випадків слововживання, подає конкретні рекомендації, як не припускатися помилок у цьому. За спостереженнями авторки, лексема більшість поєднується переважно з іменниками, що означають істот (більшість учнів, більшість дітей, більшість коней), або організації, підприємства, установи, заклади, функціонування яких пов’язане з діяльністю людей (більшість шкіл, більшість заводів). У таких випадках більшість можна замінити синонімічним словосполученням більша частина.
Проте інколи належить писати тільки більша частина. Зокрема більшість не вживається з іменниками, котрі позначають речовину в твердому, рідкому або газоподібному стані (сода, бензин, аміак); конкретні неживі предмети, якщо іменник стоїть в однині (наприклад, не можна сказати більшість стола, треба: більша частина стола); а також із збірними іменниками, що означають сукупність предметів (вугілля, каміння, коріння, листя, одяг та ін.) Не узвичаєно подавати слово більшість у поєднанні з іменниками – назвами конкретних одиничних предметів: більшість зошитів, більшість груш, краще: більша частина зошитів, більша частина груш.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: БІЛЬШІСТЬ , БІЛЬША ЧАСТИНА


матиме такий вигляд: Що таке БІЛЬШІСТЬ , БІЛЬША ЧАСТИНА