Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
АЛМАЗА , АЛМАЗУ , АЛЖИРА , АЛЖИРУ , АПАРАТА , АПАРАТУ , БАЛА , БАЛУ , БЛОКА , БЛОКУ , БОРА , БОРУ , БУЛАТА , БУЛАТУ , БУРЯКА , БУРЯКУ , ВАЛА , ВАЛУ , ЕЛЕМЕНТА , ЕЛЕМЕНТУ , ІНСТРУМЕНТА , ІНСТРУМЕНТУ , КАМЕНЯ , КАМЕНЮ , КЛИНА , КЛИН
У яких іменниках зміна закінчення впливає на значення слова?
Ось ці лексеми в родовому відмінку: алмаза (коштовний камінь) – алмазу (мінерал), акта (документ) – акту (дія), Алжира (місто) – Алжиру (країна), апарата (прилад) – апарату (установа), бала (одиниця виміру) – балу (святковий вечір), блока (частина споруди, машини) – блоку (об'єднання), бора (свердло) – бору (хімічний елемент), борта (одяг) – борту (судно), булата (зброя) – булату (сталь), буряка (одиничне) – буряку (збірне), вала (деталь машини) – валу (насип), елемента (конкретне) – елементу (абстрактне), інструмента (одиничне) – інструменту (збірне), каменя (одиничне) – каменю (збірне), клина (предмет) – клину (просторове поняття), листа (одиничне) – листу (збірне), листопада (місяць) – листопаду (процес), папера (документ) – паперу (збірне), пояса (предмет) – поясу (просторове поняття), рахунка (документ) – рахунку (дія), соняшника (одиничне) – соняшнику (збірне), терміна (слово) – терміну (строк), стана (технічне) – стану (муз. та ін.), фактора (маклер) – фактору (чинник) і т. ін.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: АЛМАЗА , АЛМАЗУ , АЛЖИРА , АЛЖИРУ , АПАРАТА , АПАРАТУ , БАЛА , БАЛУ , БЛОКА , БЛОКУ , БОРА , БОРУ , БУЛАТА , БУЛАТУ , БУРЯКА , БУРЯКУ , ВАЛА , ВАЛУ , ЕЛЕМЕНТА , ЕЛЕМЕНТУ , ІНСТРУМЕНТА , ІНСТРУМЕНТУ , КАМЕНЯ , КАМЕНЮ , КЛИНА , КЛИН


матиме такий вигляд: Що таке АЛМАЗА , АЛМАЗУ , АЛЖИРА , АЛЖИРУ , АПАРАТА , АПАРАТУ , БАЛА , БАЛУ , БЛОКА , БЛОКУ , БОРА , БОРУ , БУЛАТА , БУЛАТУ , БУРЯКА , БУРЯКУ , ВАЛА , ВАЛУ , ЕЛЕМЕНТА , ЕЛЕМЕНТУ , ІНСТРУМЕНТА , ІНСТРУМЕНТУ , КАМЕНЯ , КАМЕНЮ , КЛИНА , КЛИН