Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)
АБРЕВІАТУРА
Як відомо, абревіатура – це складне скорочене слово. Бувають літерна абревіатура (СНД, УТН), звукова (дот), почасткова (військкомат, лінкор), комбінована (райвно).
Літерні абревіатури, тобто утворені з початкових (ініціальних) букв, пишуться великими літерами і без крапок після кожної з них (АТС, КНР).
Абревіатури, що позначають загальні назви, вимовляються як звичайні слова (без вставних звуків) і відмінюються, пишуться малими літерами (загс, неп).
Великими буквами абревіатури пишуться:
а) якщо абревіатура є власною назвою (УРП – Українська республіканська партія), серед них запозичені (НАТО, ЮНЕСКО);
б) якщо абревіатура позначає загальну назву, але читається за назвами літер (ПТУ – пе-те-у), якщо вона позначає загальну назву, читається не за назвами літер, не відмінюється (ГЕС, ДІНАУ).
Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться двояко:
а) з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних: Укрінформ, Укоопспілка;
б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: медінститут, райрада.
В абревіатурах на позначення марок машин і механізмів цифри пишуться разом з абревіатурою, якщо стоять перед нею (3РК), або приєднуються дефісом, якщо стоять після неї (ІЛ-76).
Відмінкові закінчення абревіатури приєднуються до останньої літери таких слів без будь-якого знака (апострофа, коми) і пишуться з малої букви: з БАМу, на БАМі, ТЮГу, ТЮГом.
Написання типу УзРСР, КазРСР (республіки колишнього Радянського Союзу) – це сполучення літерної абревіатури з усіченою частиною першого слова. Іноді допускається паралельне написання (КамАЗ і КАМАЗ, КрАЗ і КРАЗ). Якщо є усічена частина, то її треба читати в повній формі (колишня Латв. РСР – Латвійська-ер-ес-ер).
А тепер докладніше про відмінювання абревіатур.
Не відмінюються абревіатури:
а) літерні, які читаються за назвами букв (БМВ, НЛО);
б) звукові, у яких рід основного слова не збігається зі значенням роду самої абревіатури. Однак при тривалому вживанні такого типу абревіатури відмінюються як іменники чоловічого роду (НЕП – НЕПу, БАМ – БАМу, хоч політика, магістраль жіночого роду). Цікаво, що в 20 – 30-ті роки слово НОП (наукова організація праці) вживалось як звичайний іменник чоловічого роду і писалося ноп. Ініціальна абревіатура ЖЕК утворена зі словосполучення з опорним іменником жіночого роду (житлово-експлуатаційна контора). Ця назва настільки усталилася в мові, що часто сприймається як звичайне слово чоловічого роду. До речі, його можна вживати й у варіантній формі: бути в жеку і бути в ЖЕК.
Ясна річ, скорочені слова з опорним іменником жіночого роду в сполуці досить повільно переходять у розряд звичайних іменників чоловічого роду. На початкових етапах цього процесу вони зберігають відтінок розмовності або професійності. Поряд з відмінюваною абревіатурою може використовуватися й невідмінювана. А ось ініціальні абревіатури, утворені на основі сполучень з опорним іменником чоловічого роду, значно ширше перетворюється на звичайні слова. Напр.: “Я зустрів свого товариша, виходячи з ЦУМу”; “Боротися зі СНІДом слід активніше”. Принагідно скажемо, що почасткові абревіатури звичайно відмінюються (до військкомату, на лінкорі).
Ще про рід абревіатур. Якщо абревіатура відмінюється, то рід визначається типом відмінювання: міський загс (ч.), ворожий дот (ч.). Якщо не відмінюється, він визначається за основним словом розгорнутого найменування: ГЕС (гідроелектрична станція), НТР (науково-технічна революція). Обидва слова жіночого роду, але ТАРС повідомив (хоч це й агентство).
Щодо узгодження присудка з абревіатурою – підметом.
1. Абревіатура не іншомовного походження:
а) узгодження граматичне, якщо абревіатура відмінюється. “ДОК (деревообробний комбінат) поліпшує виробничі показники”;
б) узгодження з основним словом найменування, якщо абревіатура не відмінюється. “СРСР перестав існувати”.
2. Абревіатура іншомовного походження (розгорнуте словосполучення тільки іноземною мовою):
а) “НАТО (Організація Північноатлантичного договору) провело нараду”. “ЮНЕСКО (Генеральна конференція ООН з питань освіти, науки і культури) підготувало ряд пропозицій щодо мирного врегулювання на Близькому Сході”.
б) рідше присудок узгоджується за змістом.
Оскільки рід абревіатури ЮНЕСКО визначається за опорним словом (конференція), правильно також її вживати в жіночому роді. “Гуманні цілі, в ім’я яких створювалася ЮНЕСКО, набувають особливої значущості й глибокого змісту”.
Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення. Вони вимовляються повністю, а скорочуються тільки на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м – метр, мм – міліметр, см – сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення, при цьому зберігається написання великих та малих літер, дефісів, як і в повних назвах: півд.-сх. (південно-східний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: АБРЕВІАТУРА


матиме такий вигляд: Що таке АБРЕВІАТУРА