Філософський енциклопедичний словник
фікціоналізм
ФІКЦІОНАЛІЗМ (від лат. fictio - вигадка) - ідеалістична філософська концепція, за якою наше уявлення про світ є сукупністю ілюзій, фікцій. Її автором є нім. філософ Файхінгер (1852 - 1933) Ф. ікціоналісти вважають, що мислення не відтворює дійсності, а лише "переробляє" подразнення від людського довкілля. Продуктами мислення, згідно з Ф., є своєрідні "корисні фікції", які не мають нічого спільного з об'єктивною дійсністю і слугують лише інструментами орієнтації у світі. Оскільки фікції свідомості виправдовують своє призначення засобів орієнтації, люди звикають думати, ніби фікції справді є відображеннями. Ф. близький до прагматизму та філософії життя. Ф. однобічно тлумачить той факт, що пізнавальні образи стосуються не тільки зовнішнього, а й внутрішнього світу суб'єкта, детермінуються не тільки матеріальними об'єктами, а й потребами, інтересами, уявою людини.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: фікціоналізм


матиме такий вигляд: Що таке фікціоналізм