Філософський енциклопедичний словник
фігури силогізму
ФІГУРИ СИЛОГІЗМУ - форми силогізму, які виділяють в залежності від місця розташування у його засновках середнього терміна. В першій фігурі середній термін (М) є суб'єктом більшого засновку і предикатом меншого засновку; в другій - предикатом обох засновків; в третій - суб'єктом обох засновків; в четвертій - предикатом більшого засновку і суб'єктом меншого засновку. Схематично:
Першу фігуру Аристотель вважав досконалою з огляду на її більшу очевидність і відповідність природному порядку руху пізнання, а також - на можливість зведення до неї інших фігур. У традиційній логіці наявна "проблема існування четвертої фігури". Аристотель припускав лише перші три фігури і тлумачив як приховані (неявні) ті силогізми першої фігури, що пізніше стали вважатися силогізмами четвертої фігури (вперше четверта фігура "з'являється самостійно" у підручнику "Логіка" Пор-Рояля, 1662). Інколи цю фігуру називають галенівською, за іменем її ймовірного відкривача - римського лікаря і філософа Галена (бл. 130 - бл. 300 рр.). Дослідження "додаткових, модифікованих" силогізмів першої фігури також пов'язують із працями учня Аристотеля, грецьк. філософа Теофраста (бл. 372 - бл. 287 рр. до н.е. ).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: фігури силогізму


матиме такий вигляд: Що таке фігури силогізму