Філософський енциклопедичний словник
обґрунтування
ОБҐРУНТУВАННЯ - 1) У логіці і методології науки - процес оцінки різних форм знання (висловлювань, гіпотез, теорій). У розвитку філософської думки сформувалися дві лінії розуміння О.: О. як встановлення відповідності елементів системи теоретичного знання зовнішнім по відношенню до системи умовам і О. як встановлення відповідності певного логічного елемента системи системі в цілому, визначення його місця і функцій в логічній системі. Перша лінія О. орієнтована на емпіричне підтвердження теоретичного знання і використовує суто емпіричні критерії, норми, оцінки. Друга лінія О. орієнтована на встановлення логічних відношень між висловлюваннями, які обґрунтовуються, і відношеннями, які мають статус логічного базису системи. О. в логіці набирає форми логічного доведення. Сучасна наука обирає складну, багаторівневу модель О., яка включає емпіричні, логічні, метатеоретичні та філософські методи, критерії й оцінки наукового знання. 2) О. в широкому смислі слова - регламентація та еталонізація результатів будь-якої пізнавальної діяльності. В цьому випадку О. виступає не як оцінка в системі знання, а як оцінка в системі діяльності.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: обґрунтування


матиме такий вигляд: Що таке обґрунтування